Đào tạo

Đào tạo kỹ năng khí công y đạo


Lương Y Lê Thuận Nghĩa hướng dẫn thuật điểm huyệt cắt cơn cao huyết áp và chữa trị các bệnh đau cổ, vai, gáy

Xem tiếp >>

MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DIỆN CHẨN NÂNG CAO KHÓA ĐẦU TIÊN


        Trung tâm Unesco Hỗ Trợ Sức Khỏe Cộng Đồng - Tổ chức lớp đào...

Xem tiếp >>

Mở lớp thực hành việt y diện chẩn khóa 16


Trung tâm Unesco Hỗ trợ Sức khỏe Cộng Đồng - Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn - Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu khóa 16 do Thầy Đỗ Huy Hùng...

Xem tiếp >>

Mở lớp đào tạo kỹ năng Diện chẩn khóa 16


Trung tâm Unesco Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng - Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn - Điều khiển liệu...

Xem tiếp >>

Tủ thuốc cho tâm hồn


Một trong số 27 tác phẩm của bậc thầy tâm linh, triết học và nhà thiền học Osho người Ấn độ. Bản thân ông không viết sách, tác phẩm được tổng hợp từ các bài giảng của...

Xem tiếp >>