Không dùng thuốc

NHÂN ĐIỆN KIM TỰ THÁP VỚI PHONG THỦY - ĐỊA LÝ


HIỆU ỨNG NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT TRONG CÁC KIM TỰ THÁP AI CẬP

Xem tiếp >>

Năng lượng vũ trụ và năng lượng con người


Nhân Điện (‘human electricity’) trong tiếng Việt là từ ngữ nôm na thông dụng để chỉ năng lượng của con người và vũ trụ (human & universal energy) hay nói cách khác,...

Xem tiếp >>

Khái quát về Năng lực Nhân Điện


Nhân Điện có tên gọi chính thức hiện nay “Nhân Loại-Giác Ngộ-Tình Thương” là...

Xem tiếp >>

ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP Y HỌC BỔ SUNG


UNESCO TỔ CHỨC GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC

Xem tiếp >>

Dự thảo quy chế Diện Chẩn


TRUNG TÂM UNESCO HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG BỘ MÔN DIỆN CHẨN   DỰ...

Xem tiếp >>

Đại tá Vương Văn Liêu giới thiệu về Khí công y đạo


Khí Công Y Đạo: Là một phương pháp tổng hợp của Đông y học cổ truyền bao gồm cách điều chỉnh bệnh bằng ăn uống thuộc tinh, cách điều chỉnh bệnh bằng tập luyện cơ thể để chuyển tinh lực ra...

Xem tiếp >>