Thông báo khóa học

Đào tạo kỹ năng khí công y đạo


Lương Y Lê Thuận Nghĩa hướng dẫn thuật điểm huyệt cắt cơn cao huyết áp và chữa trị các bệnh đau cổ, vai, gáy

Xem tiếp >>

MỞ LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DIỆN CHẨN NÂNG CAO KHÓA ĐẦU TIÊN


        Trung tâm Unesco Hỗ Trợ Sức Khỏe Cộng Đồng - Tổ chức lớp đào...

Xem tiếp >>

Mở lớp thực hành việt y diện chẩn khóa 16


Trung tâm Unesco Hỗ trợ Sức khỏe Cộng Đồng - Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn - Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu khóa 16 do Thầy Đỗ Huy Hùng...

Xem tiếp >>

Mở lớp đào tạo kỹ năng Diện chẩn khóa 16


Trung tâm Unesco Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng - Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn - Điều khiển liệu...

Xem tiếp >>