Home Đào tạo » Thông báo khóa học » Đào tạo kỹ năng khí công y đạo

Đào tạo kỹ năng khí công y đạo

Lương Y Lê Thuận Nghĩa hướng dẫn thuật điểm huyệt cắt cơn cao huyết áp và chữa trị các bệnh đau cổ, vai, gáy

TRUNG TÂM UNESCO HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO

TẬP HUẤN KHÍ CÔNG Y ĐẠO

 
1. Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh huyết áp cấp (huyễn vựng) và các bệnh cổ, vai, gáy bằng phương pháp điểm huyệt do Lương y Lê Thuận Nghĩa giảng dạy. 
-  Thời gian học dự kiến: trong 2 ngày Chủ nhật và thứ hai, ngày 06 - 07 tháng 4 năm 2014.
Đăng ký trực tiếp với Cô Oanh số điện thoại : 0912488948 - 04.66849013

Địa điểm : Số 161 phố Vệ Hồ - phường Xuân La - quận Tây Hồ - Tp.Hà Nội
Đăng ký trực tiếp tại văn phòng trung tâm.
 
" Học viên ở xa có thể ăn ở tại văn phòng trung tâm"


 
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TẠI TRUNG TÂM UNESCO HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TẠI HÀ NỘI NGÀY 6,7 THÁNG 4 NĂM 2014
 
I.      Đồng hồ sinh khí
II.    Thuật “điểm” huyệt đả thông kinh mạch
-         Thập chỉ chân truyền
-         Thái Âm Hư – Thực mạch lý
-         Bát mạch đại cương
-         Cách xác định mạch hư thực tổng quát
-         Xác định mạch hư thực trên từng đường kinh ( nâng cao)
-         Xác định mạch hư thực theo cân kinh và A thị huyệt
-         Kỹ thuật điểm huyệt tăng cường năng lượng phòng vệ
·        Phương pháp Bổ
·        Phương pháp Tả
-        Một số ví dụ ứng dụng thuật điểm huyệt tăng cường năng lượng phòng vệ trong điều hòa áp suất máu cao, phòng chống đột quy, dị ứng…
  • Thực hành:Hướng dẫn học viên ứng dụng thuật điểm huyệt trên bệnh nhân áp suất máu cao, bệnh nhân dị ứng.
-        Giới thiệu Thuật điểm huyệt Kim Cương Chỉ Ngũ Đài Sơn
·        Giải thích đồ hình Kim Cương Huyệt
·        Mật chỉ số 8 Tây Tạng
·        Các huyệt và thao tác bổ tả trên 6 đường kinh âm
  • Thực hành: Ứng dụng của điểm huyệt Kim Cương Chỉ Ngũ Đài Sơn
·        Cắt cơn đau bằng thuật điểm huyệt
·        Khống chế cơn huyễn vựng bằng thuật điểm huyệt
   
LỊCH GIẢNG DẠY  
Trình bày: Lương Y Sư Lê Thuận Nghĩa
Ngày 6.4.2014
Sáng : 8h – 11h 30
III.Đồng hồ sinh khí
IV.       Thuật “điểm” huyệt đả thông kinh mạch
-         Thập chỉ chân truyền
-         Thái Âm Hư – Thực mạch lý
-         Bát mạch đại cương
Chiều :13h30-17h
-         Cách xác định mạch hư thực tổng quát
-         Xác định mạch hư thực trên từng đường kinh ( nâng cao)
-         Xác định mạch hư thực theo cân kinh và A thị huyệt
-         Kỹ thuật điểm huyệt tăng cường năng lượng phòng vệ
-         Phương pháp Bổ
-         Phương pháp Tả
  • Thực hành: Hướng dẫn học viên ứng dụng thuật điểm huyệt trên bệnh nhân áp suất máu cao, bệnh nhân dị ứng.
 
Ngày 7.4.2014
Sáng:8h- 11h30
-        Giới thiệu Thuật điểm huyệt Kim Cương Chỉ Ngũ Đài Sơn
·        Giải thích đồ hình Kim Cương Huyệt
·        Mật chỉ số 8 Tây Tạng
·        Các huyệt và thao tác bổ tả trên 6 đường kinh âm
Chiều:13h30-17h
  • Thực hành: Ứng dụng của điểm huyệt Kim Cương Chỉ Ngũ Đài Sơn
·        Cắt cơn đau bằng thuật điểm huyệt
·        Khống chế cơn huyễn vựng bằng thuật điểm huyệt

* Tài liệu Giảng dạy : Học viên đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung Tâm.