Home Thông tin & truyền thông » UNESCO - VFUA » Sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Thi hào Nguyễn Du

Sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Thi hào Nguyễn Du

NNO - Ban vận động vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du vừa cho biết Hội thảo khoa học quốc tế về Thi hào Nguyễn Du sẽ được tổ chức trọng thể trong năm 2015.

 Tượng đài Thi hào Nguyễn Du


Nội dung hội thảo sẽ tập trung phân tích đánh giá tài năng, cống hiến của Thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học Việt và nền văn hóa Việt ở tầm một Đại thi hào dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới; nêu những vấn đề tồn tại của ngôn ngữ Việt, của văn hóa Việt; những đề xuất về việc bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, tiếp nhận có chọn lựa ngôn ngữ ngoại lai, văn hóa ngoại lai và việc làm phong phú, thuần khiết tiếng Việt, ngôn ngữ và văn hóa Việt. 
 
Hội thảo khoa học quốc tế về Thi hào Nguyễn Du là dự án thứ 5 trong 6 dự án của Chương trình vinh danh Thi hào Nguyễn Du và cũng là nội dung đã cam kết thực hiện với UNESCO trong hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh..  
 
Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ tổ chức trong năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh và nhân dịp nhà thơ Thi hào Nguyễn Du được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa Thế giới (đợt 2014-2015).