Home Đào tạo » Thông báo khóa học » Mở lớp thực hành việt y diện chẩn khóa 16

Mở lớp thực hành việt y diện chẩn khóa 16

Trung tâm Unesco Hỗ trợ Sức khỏe Cộng Đồng - Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn - Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu khóa 16 do Thầy Đỗ Huy Hùng trực tiếp giảng dạy trong 2 ngày Thứ bảy và chủ nhật ngày 04-05/10/2014
Sau đào tạo cấp chứng chỉ.

TRUNG TÂM UNESCO HỖ TRỢ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
 
THÔNG BÁO
 
MỞ LỚP THỰC HÀNH VIỆT Y DIỆN CHẨN KHÓA 16

 

Tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tự chữa bệnh bằng phương pháp Diện chẩn do Thầy Đỗ Huy Hùng trực tiếp giảng dạy.

Thời gian học: Trong 2 ngày Thứ bảy và Chủ nhât ngày 04 - 05/10/2014 .
Đăng ký trực tiếp theo số điện thoại: 0984 821 929 / 0983 042 932
 - 04.66 849 013 / 04.66 740 555

Địa điểm: Số 161 phố Vệ Hồ - Phường Xuân La - quận Tây Hồ - Tp.Hà Nội

Đăng ký trực tiếp tại văn phòng trung tâm.
 
" Học viên ở xa có thể ăn ở tại văn phòng Trung tâm"